Under de senaste åren har vi sett hur regeringen gått från att välkomna flyktingar till att säga att vi inte har råd att hjälpa folk som flyr.

Vi är många som har protesterat mot den här utvecklingen. Lärare, socionomer, aktivister och antirasister. Människor som själva drabbas av den eskalerande rasistiska politiken och människor som solidariserar sig med de som kommit hit.

Vi har protesterat. Vi har demonstrerat. Vi har skrivit debattartiklar och bett om amnesti för de flyktingar som nu avvisas och vi har ifrågasatt att gränserna stängts. Men regeringen lyssnar inte, de svarar inte när vi kräver en förändring. De fortsätter att säga att vi inte har råd. Men vad menar de egentligen när de säger att vi inte har råd? Förutom att gränskontrollerna mellan Malmö och Köpenhamn kostar 3 miljoner om dagen. Förutom att deportationer kostar, både i pengar och i de liv som går förlorade i väntan på ett avslag.

Förutom allt detta, vilka är dessa vi som inte har råd att betala?

Är det alla de psykologer som protesterat mot lagförslaget som omöjliggjort familjeåterförening för flyktingar, eftersom de vet vilka förödande konsekvenser det får för barnen?

Är det alla de lärare som satt ner foten när elever i deras klasser utvisas?

Är det socialsekreterarna som protesterat mot att lämna ut papperslösa familjers adresser till polisen?

Är det alla de industriarbetare som i solidaritet inte accepterar näringslivets förslag om “enkla jobb” mot lägre ersättning för nyanlända flyktingar? De som vet att om vi väl börjar acceptera ett samhälle där invånarna får olika betalt för lika arbete, så cementerar vi ett klassamhälle vi ständigt kämpar för att komma ifrån.

Alla dessa yrkesgrupper har protesterat tillsammans med arbetslösa, sjukskrivna, studerande. Men våra ord räcker inte längre till för att stoppa rasismen. Nu går vi från ord till handling.

Vi har inte råd att låta bli att vara solidariska.

Ni kan inte kräva att vi arbetar när ni utvisar våra vänner, elever eller patienter. Om ni inte stoppar utvisningarna, stoppar vi våra arbeten.